Search product
Search
Home

Connects Vietnam and Global Businesses

Agriculture & Seafoods
Resources & Environment
Health & medical
Fashions
Food & beverage
Daily necessities
Business services
Furniture & furnishings
Packaging & Moulding
Architecture & construction
Equipment & machinery
Transportation Equipment
Electronics Product
Gifts, Toys
close
Agriculture & Seafoods
Resources & Environment
Health & medical
Fashions
Food & beverage
Daily necessities
Business services
Furniture & furnishings
Packaging & Moulding
Architecture & construction
Equipment & machinery
Transportation Equipment
Electronics Product
Gifts, Toys
close
Change language : |

search providers fiber

Need suppliers for

search providers fiber

  
Product Details

Chúng tôi là công ty chuyên nhập khẩu sợi để cung cấp cho các nhà máy may mặc tại đây.
Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm nhà cung cấp mới để nhập khẩu sản phẩm này. Hi vọng quý công ty sẽ giúp đỡ chúng tôi thực hiện yêu cầu này.

Đơn hàng cụ thể như sau:
    Sản phẩm: Sợi 30/2
    Chất liệu: 100% cotton

Quý công ty vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau:
    Giá bao nhiêu USD/tấn giá FOB và CIF tại cảng Tianjin
    Chi tiết quy cách đóng gói
    Số lượng bạn có thể cung cấp
    Hình thức thanh toán

Chúng tôi mong sớm nhận được phản hồi của quý công ty. Xin chân thành cảm ơn!


Registration date: 02 Nov 2011 Business type: Purchasing Department Address: C-1501 OCEAN INTERNATIONAL CENTER. CHAOYANG DIST. BEIJING, CHINA 100025


Phone: 086-1059081266
Mobile: -
Fax: -

Other buyers who need supplier for search providers fiber and fashions

Product Details
Question & Answer
User Guide


We are importing company specializing in fiber to give the garment factories here.
Currently we are looking for new suppliers to import this product. I hope your company will help us implement this requirement.

Order as follows:
     Products: Yarn 30 / 2
     Material: 100% cotton

Your company please let us know the following information:
     How much $ / ton FOB and CIF price at the port of Tianjin
     Detailed packing
     The number you can give
     Form of payment

We look forward to receiving feedback from your company. Sincere thanks!

Step 1


Step 2Registration date:
02 Nov 2011
Business type:
Purchasing Department
Address:
C-1501 OCEAN INTERNATIONAL CENTER. CHAOYANG DIST. BEIJING, CHINA 100025

Phone: 086-1059081266
Mobile: -
Fax: -
Similar products