4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
61,551 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Thông tin sản phẩm Chổi Than

Chuyên cung cấp các loại chổi than trong công nghiệp với qui cách đa dạng: 8*24*21 8*25*21 9.5*19.1*19.5 10*25*27.5 10.5*15.5*21 9.5*25*35 7*18*18 8*24*20 9*27.5*28 4/8*10.5*12.5 7*6*7, 9*5*75 10*16*19.5 6*17*18 5.5/9.5*10*17
Đặt hàng tối thiểu : 50 cái
Đặc điểm :
Chổi than, Cổ góp có công dụng đảo chiều dòng điện.