4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
53,251 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Thông tin sản phẩm Đậu Thập Cẩm

Đậu phộng sữa, đậu phộng cappuccino, sôcôla 5 màu, sôcôla nâu, đậu phộng da cá. 500g/hộp x10 hộp/thùng