4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
49,258 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Thông tin sản phẩm Tẩm giấy MFC

Đây là sản phẩm được tạo ra bởi tấm LPM và ván lõi Okal hoặc ép với chất liệu khác có trọng lượng khoảng 10 - 20 Kgf/cm2 và nhiệt độ từ 130 - 180℃.

Bảng thống kê chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Thành phần cách gọi
Tấm P B : 12 ~ 35mm
MDF : 2.2 ~ 35mm
MFC : Melamine Faced Chipboard
MLB : Melamine Laminated Board
Size 4’ × 8’
4' × 6’
4’ × 5.3'
Bề mặt ép Bóng loáng hoặc sần, hơi sần
S.Embo, Ash, Elebator - H.Embo etc
Tính vật lý của mỗi tấm MFC
Test Item Test Conditions Product standard
Độ giòn 130℃/2Hr,
-18℃/1Hr
Không bị vỡ
Độ chống cháy 60 giây không bị cháy
chịu ở nhiệt độ cao của nước sôi 180℃/20 phút không bị biến dạng
chịu được trầy xướt 100 lần 100mg
Sự hỗn tạp với tạp chất 2N ↑
Độ bám bẩn HCI(0.2N),24Hr Không ảnh hưởng
Vết cắt, tách Không ảnh hưởng
HCI Test 2N HCI 1Hr 2-3
Biến màu Không ảnh hưởng