4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
33,809 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm Tiêu sọ

- Độ ẩm tối đa: 13.5%
- Tạp chất tối đa:0.2%
- Mật độ tối thiểu: 600gr/l
Đóng gói: trong bao 50kg/bao