4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
31,101 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Thông tin sản phẩm Modem Aethra AC2032

Modem AC2032

Kịch bản áp dụng:
- Mạng LAN băng thông rộng (BroadBand LAN connection)
- Ứng dụng VPN trên nền mạng Internet, Intranet, Extranet
- Ứng dụng Backup số liệu (ISDN TA)
- Dịch vụ giá trị gia tăng (Value-added Service)
T hông số kĩ thuật:
- Type: SHDSL
- Speed: 64Kbps - 2.3Mbps/2w
- Interface: V35 & E1
AC 2032 là bộ thiết bị đầu cuối mạng có độ linh hoạt cao, nó kết nối trực tiếp DTE với serial và/hoặc giao diện E1 tới mạng ATM thông qua một đường dây thuê bao số với tốc độ bit cao.