4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
30,881 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm Gas Hỗn Hợp

Gas hỗn hợp bao gồm 3, 4 hoặc nhiều thành phần khác nhau. Gas Thái Dương sẽ xác định nhiệt độ và áp suất nhằm đảm bảo tính cố định các thành phần。