4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
29,134 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Thông tin sản phẩm Điều Nhân W320

Điều nhân xuất khẩu loại W320 Số lượng hạt / LB: 300-320 Tên gọi: Nhân hạt điều trắng, hạt nguyên Đặc điểm: Màu trắng hoặc màu trắng ngà hoặc xám tro, không có đốm đen hoặc nâu