Gửi tin nhắn
4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
26,343 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm Papa Heo Màu Hồng Gối Đệm

Dương Châu-mét là một nhà máy sản xuất đồ chơi chuyên nghiệp vải đồ chơi thiết kế sản phẩm và phát triển, sản xuất và tiếp thị doanh nghiệp. Michael đồ chơi đi vào hoạt động vào năm 2000, trong những năm gần đây, sự hỗ trợ mạnh mẽ của các khách hàng của chúng tôi, các công ty có được một sự phát triển ổn định của các sản phẩm từ giai đoạn duy nhất để phát triển hàng loạt. Một số công ty nổi tiếng và các công ty Hàn Quốc đã duy trì lâu dài tốt về hợp tác kỹ thuật cho phát triển sản phẩm mới của công ty, năng suất một cách nhanh chóng thành một nền tảng vững chắc để cung cấp một đảm bảo đáng tin cậy.

Overview

lượt xem
Very responsive

Same supplier