4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
22,476 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm Anke SpO2 Cảm Biến, Redel 5pin

MEDC mã số MA10011
tương thích các mô hình No.Anke 553

loại: ngón tay dành cho người lớn clip (Enventic clip, DS-100A, cá heo vỏ) nhi khoa ngón tay
clip, dành cho người lớn hoặc nhi khoa mềm Mẹo, neonate wrap, tai-clip
cáp màu: trắng hoặc màu xanh.