4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
11,559 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm PTP Vỉ Nhôm

PTP Vỉ Nhôm
  • PTP aluminium foil wide application,suitable for tablet,capsule and candy blister packaging.
  • Excellent shielding,barrier performance.
  • Heat sealing with PVC,PVDC.
  • Good printing effe...