Điều khoản sử dụng hiệp định VIGOGO.COM
Điều khoản quy định sử dụng : Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Tín Liên. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi công ty TNHH Tín Liên và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.


1/

1.1 Vì mục đích của Hiệp định này, người sử dụng truy cập vào trang web cho bất kì mục đích nào, bất kể người dùng đã đăng ký trên trang web như là một thành viên hay người dùng là khách hàng trả tiền cho một dịch vụ cụ thể được cung cấp bởi Vigogo.com hoặc bất kỳ chi nhánh nào của vigogo.

1.2 Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ ngày đầu tiên khi bạn truy cập vào trang web. Vigogo.com có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ khi nào cần thiết bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

1.3 Hiệp định này được áp dụng cho tất cả dịch vụ cung cấp bởi Vigogo.com, Vigogo.com có thể sửa đổi hiệp định này bất cứ lúc nào khi cần thiết bằng cách đăng những sửa đổi, thông báo lại hiệp định trên trang web. Việc sửa đổi, thông báo lại hiệp định sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Những điều khoản trong hiệp định này có giá trị tức thời đối với người sử dụng dịch vụ từ Vigogo. Hiệp định này không thể sửa đổi dưới mọi hình thức, ngoại trừ bằng văn bản của nhân viên có thẩm quyền của Vigogo.com.

2/

2.1 Để sử dụng các dịch vụ trực tuyến, người sử dụng cần phải đăng ký tài khoản và các thông tin về chủ sở hữu tài khoản và công ty nếu có.

2.2 Việc đăng ký thông tin chính xác sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản khi xảy ra những rủi ro, tổn thất trong quá trình sử dụng. Các trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được xem xét.

2.3 Chủ tài khoản phải tự bảo quản mật khẩu của mình, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh do lộ mật khẩu tài khoản.

2.4 Email của tài khoản là email được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật email và sử dụng email để đăng ký trong hệ thống.

2.5 Việc đặt tên cho tài khoản, tên và hình ảnh minh hoạ cho các đối tượng (trong khi sử dụng các dịch vụ) cần tuân thủ những yêu cầu sau:

2.5.1 Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.

2.5.2 Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục truyền thống và văn hóa Việt Nam.

2.5.3 Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khiêu khích đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

2.5.4 Không được đặt tên theo thương hiệu và mô hình, dich vụ kinh doanh củaVigogo.com như: vigogo, vigogoadmin, system, admin, credits,Vigogo.com credits,...

2.5.5 Vigogo.com có quyền từ chối dịch vụ cấp cao cho bất kỳ người dùng cho bất kỳ lý do gì để bảo vệ lợi ích của Vigogo.com

3/

3.1 Người sử dụng đồng ý rằng tất cả các bản quyền, kiểu mẫu, và tất cả các nội dung thông tin, văn bản, hình ảnh, video clip, thư mục, tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc danh sách hiện có trên trang web đều thuộc quyền sở hữu củaVigogo.com, bạn không được sao chép, tái bản, cắt xén, tải xuống, phát sóng, truyền tải, hoặc dùng nội dung củaVigogo.com trong bất cứ trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích cá nhân mà không mang tính chất kinh doanh. Ngoài ra, việc sử dụng nội dung hoặc các tài liệu củaVigogo.com trong bất kỳ trường hợp nào không rõ ràng hoặc không được sự cho phép củaVigogo.com trong hiệp định này đều bị nghiêm cấm.

3.2 Một số nội dung của Vigogo.com hiển thị trên trang Web này được cung cấp hoặc đăng bởi các công ty, cá nhân khác (Bên Thứ Ba), cho dù nội dung được cung cấp và đăng theo diện đóng góp hoặc trả tiền. Bất kỳ nội dung nào của Bên Thứ Ba là trách nhiệm duy nhất của bên người cung cấp nội dung.Vigogo.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn, hợp pháp hoặc tính trung thực của bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi Bên Thứ Ba, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tin cậy của người dùng vào nội dung do Bên Thứ Ba cung cấp. Ngoài ra,Vigogo.com không chịu trách nhiệm cho các hoạt động trực tuyến của người dùng trên các trang web, và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong các quá trình giao dich giữa bên mua và bên bán.

3.3 Vigogo.com có thể cho phép người dùng truy cập vào các nội dung, các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba thông qua các website liên kết (theo hình thức liên kết từ ngữ, biểu ngữ v.v…) đến trang web của Bên Thứ Ba. Người sử dụng nên đọc các điều khoản và điều kiện của trang web này hoặc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web của Bên Thứ Ba, để được nhận thức về các điều khoản và điều kiện sử dụng của bạn về trang web này. Người sử dụng thừa nhận rằngVigogo.com không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không giám sát các trang web đó, và Vigogo.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào trên trang web đó, hoặc nội dung của bất kỳ các sản phẩm hoặc dịch vụ đã có sẵn trên trên trang web đó.

3.4Vigogo.com có quyền hạn chế hoặc từ chối đối với người dùng khác nhau, hoặc thay đổi bất kỳ tính năng hoặc giới thiệu các tính năng mới mà không cần thông báo trước. Mỗi người sử dụng thừa nhận rằng việc sử dụng website có khả năng bị hạn chế bởi do những lỗi kĩ thuật hoặc mạng lưới internet quốc tế. Mỗi người sử dụng đồng ý rằngVigogo.com không chịu trách nhiệm với những trường hợp người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba trong việc không truy cập được trang web (cho dù là do sự gián đoạn, giới hạn truy cập, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng trên các trang web hay cách khác) , bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, lỗi hay thiếu sót đối với bất kỳ thông tin nào, hoặc thiệt hại nào (trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hay cách khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng bất kỳ các tính năng nào của nó.

3.5 Người dùng không được thực hiện bất kì các ý đồ phá hoại hệ thốngVigogo.com hoặc thành viên, người dùng website. Không được cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng.

3.6 Chúng tôi cần bạn đọc Chính sách bảo mật củaVigogo.com về việc bảo vệ và sử dụng các thông tin của người sử dụng các dịch vụ củaVigogo.com hoặc các chi nhánh nếu có. Mỗi người sử dụng chấp nhận các chính sách bảo mật và bất kỳ thông tin mới nào được cập nhật và bổ sung. Mỗi người sử dụng thừa nhận rằngVigogo.com có thể thay đổi các chính sách bảo mật theo thời gian, miễn làVigogo.com sẽ cập nhật các thông tin chính sách bảo mật mới trên trang web tại mọi thời điểm. Sự tiếp tục sử dụng của bạn vào trang web phải được xem như là có sự chấp nhận của bạn trên các chính sách bảo mật trên trang web.

3.7 Khi sử dụng Vigogo.com, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng dịch vụ Vigogo.com để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền hợp pháp khác của người khác bằng mọi cách. Vigogo.com hoặc chi nhánh của nó sẽ tùy từng trường hợp chấm dứt tài khoản của người dùng vi phạm nhiều lần về bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc các quyền hợp pháp khác. Ngoài ra, Vigogo.com hoặc chi nhánh của nó có quyền chấm dứt tài khoản của người sử dụng khi có vi phạm với các qui định trên, hoặc nếu Vigogo.com tin rằng người dùng có hại đến lợi ích chung của Vigogo.com hoặc chi nhánh của công ty hoặc những người dùng khác, hoặc vì lý do nào khác mà Vigogo.com sẽ tùy theo quyết định có hay không có nguyên nhân.

4/


4.1 Sau khi đăng kí thành công và trở thành thành viên doanh nghiệp, Vigogo.com sẽ cung cấp các dịch vụ hổ trợ thương mại cụ thể có liên quan cho người dùng đăng ký. Một tài khoản sẽ được thành lập cho người đăng ký và người đăng ký sẽ được chỉ định một tên đăng nhập ( "User ID") và mật khẩu ( "Mật khẩu") để đăng nhập quyền truy cập vào tài khoản riêng của mình.

4.2 Mỗi thành viên doanh nghiệp sẽ sở hữu 1 hộp thư tin nhắn. Người sử dụng có trách nhiệm đối với tất cả nội dung trong tài khoản hộp thư của mình.

4.3 Khi trở thành một người sử dụng sau khi đăng ký, bạn đồng ý rằng các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ nằm trong cơ sở dữ liệu quốc tế của chúng tôi và ủy quyền cho Vigogo.com và các chi nhánh của công ty để chia sẻ thông tin đó 1 cách thiết thực trên website cho cả bên mua va bên bán trong phạm vi kinh doanh thương mại và các dịch vụ khác từ Vigogo.com hoặc các chi nhánh công ty.

4.4 Vigogo.com hoặc chi nhánh của công ty có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của một người sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo ít nhất 24 giờ cho người sử dụng. Vigogo sẻ chỉ tiến hành việc này, nếu Vigogo.com xác định được bất kỳ sự vi phạm trên các quy định của hiệp định này do người dùng đăng ký; hoặc Vigogo.com có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin cung cấp bởi một người đăng ký là sai sự thật, không chính xác hoặc không phải là hiện tại hoặc hoàn chỉnh, hoặc Vigogo.com tin rằng người dùng đăng ký của các hoạt động có thể gây tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý để các người dùng đăng ký của Vigogo.com hoặc đối với người sử dụng khác, hoặc chi nhánh của công ty.

4.5 Các người dùng đăng ký không được sử dụng các tài khoản email cho thư rác hoặc gửi thư rác hoặc truyền dẫn bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lăng mạ, đe dọa, độc hại, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc gây khó chịu dưới bất kỳ thể loại nào. Hơn nữa, những thành viên đăng ký không được sử dụng các tài khoản email để xuất bản, phân phối, truyền tải hoặc lưu hành bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc các thông tin quảng cáo hay nội dung bất kỳ nào đó là tục tĩu, không đứng đắn, xúc phạm, đe dọa, xúi giục hay gây ra kết quả trong chủng tộc hận thù, phân biệt đối xử, hoặc vi phạm về sự bảo mật.

4.6 Người đăng kí không được bán, giao dịch, cho hay chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản, User ID hoặc mật khẩu cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vigogo.com. Vigogo.com có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của người đăng ký hoặc chuyển nhượng của người đăng ký trong trường hợp bán hàng, cung cấp để bán, quà tặng chuyển nhượng, hoặc chuyển khoảng vi phạm trong mục này

5/


5.1 Bạn phải là người đăng ký sử dụng để tiện việc đăng sửa thông tin thông qua công cụ hỗ trợ từ Vigogo.com và bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng cho các dịch vụ có liên quan.

5.2 Mỗi người sử dụng phải đảm bảo và đồng ý cung cấp cho Vigogo.com những thông tin đúng, chính xác, hiện tại và hoàn chỉnh để được hiển thị trên các trang web và luôn duy trì và sửa đổi tất cả các thông tin kịp thời để giữ cho nó đúng, chính xác và hiện hành đầy đủ.

5.3 Người sử dụng phảiđảm bảo và đồng ý rằng tất cả những thông tin, hình ảnh và văn bảng đăng tải và sử dụng trên vigogo.com đều được nằm trong quyền sở hữu riêng của người sử dụng hoặc được sự ủy nhiệm của công ty (bên thứ ba) hoặc có đủ các bản quyền cần thiết về thương hiệu, bí mật kinh doanh hoặc giấy phép bằng sáng chế hoặc giấy phép khác chẳng hạn hoặc điều khoản như có thể được yêu cầu trong kết nối với bất kỳ cá nhân hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền nhân cách và quyền riêng tư), cho bất kỳ tài liệu hay thông tin đó viết trên các trang web hoặc cung cấp cho Vigogo.com hoặc ủy quyền cho Vigogo.com để hiển thị.Bản quyền nhãn hiệu bên thứ ba, quyền bí mật thương mại, bằng sáng chế và các quyền lợi cá nhân hoặc ảnh hưởng đến quyền sở hữu khác hoặc liên quan đến tài liệu hay thông tin hiển thị trên các trang web, hoặc ảnh hưởng đến sản phẩm được cung cấp hiển thị trên các trang web, bao gồm nhưng không giới hạn quyền nhân cách và quyền riêng tư, sau đây gọi là "Quyền Bên Thứ Ba". Người sử dụng phải bảo đảm và đồng ý rằng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin này, đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu hay thông tin đó viết trên các trang web hoặc cung cấp hay ủy quyền cho Vigogo.com để hiển thị, đó là các sản phẩm không vi phạm quyền bên thứ ba, hoặc được đăng với sự cho phép của chủ sở hữu (s) các quyền đó. Người sử dụng phải bảo đảm và đồng ý rằng người sử dụng có quyền sản xuất, cung cấp, bán, nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối các sản phẩm đã và đang được cung cấp, hiển thị trên các trang web.

5.4 Người sử dụng đại diện cho công ty hoặc cá nhan, nhóm kinh doanh phải đảm bảo và đồng ý rằng thông tin gửi đến Vigogo.com để hiển thị trên các trang web sẽ không:

5.4.1 Chứa thông tin giả dối hoặc cung cấp các mặt hàng gian lận hoặc liên quan đến việc tiêu thụ hay buôn bán các vật phẩm lậu, hàng đánh cắp hay có ý đồ tiêu thụ các vật phẩm trái phái luật hoặc tiến hành bất kì các hoạt động vi phạm nào.

5.4.2 Liên quan đến việc bán sản phẩm hay dịch vụ vi phạm hoặc khuyến khích sự vi phạm hoặc vi phạm bản quyền bất kỳ bên thứ ba, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác hoặc các quyền công hay riêng tư.

5.4.3 Vi phạm các điều luật, pháp lệnh hay quy định (bao gồm nhưng không hạn chế xuất khẩu, kiểm soát quản lý, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai lệch).

5.4.4 Không được phỉ báng, bôi nhọa đe dọa hay quấy rối bất hợp pháp.

5.4.5 Không được chứa bất cứ nội dung khiêu dâm tình dục liên quan đến bán hàng hay nội dung nào khác nếu không có những tài liệu rõ ràng gây hại đến trẻ vị thành niên.

5.4.6 Đẩy mạnh chống phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, định hướng giới tính hay tuổi tác

5.4.7 Chứa các tài liệu có cấu thành không được phép quảng cáo hoặc quấy nhiễu (bao gồm nhưng không giới hạn gửi thư rác), xâm nhập thông tin bảo mật của bất kỳ ai hoặc khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hình sự, liên quan đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hay quy định.

5.4.8 Thu hút doanh nghiệp hay bất kỳ người sử dụng nào trong kết nối với một hoạt động thương mại có tính cạnh tranh với Vigogo.com;

5.4.9 Chứa virus máy tính hoặc các thiết bị phá hoại khác và gây tổn hại, cản trở, ngăn chặn đến bất cứ phần mềm hay hệ thống phần cứng, dữ liệu hay thông tin cá nhân.

5.4.10 Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bao gồm các mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có vi phạm pháp luật hay quy định hoặc đang bị cấm theo Hiệp định này.

5.4.11 Vi phạm bất kỳ điều khoản trong danh mục chính sách sản phẩm

5.5 Vigogo.com có quyền quyết định theo ý mình để loại bỏ bất kỳ tài liệu nào hiển thị trên các trang web mà tin rằng là trái pháp luật, có thể làm cho Vigogo.com và chi nhánh của nó liên qian đến trách nhiệm pháp lý, vi phạm hiệp định này hoặc các hiệp định khác của Vigogo.com. Vigogo.com có quyền hợp tác với cơ quan chính phủ, các nhà điều tra tư nhân hoặc các bên thứ ba bị thiệt hại trong việc điều tra nghi ngờ sai trái của bất kỳ hành vi nào liên quan đến luật hình sự hoặc dân sự. Ngoài ra, Vigogo.com có quyền cung cấp danh tính của người dùng và các thông tin liên lạc khác theo yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật, người bị hại bên thứ ba hoặc các nhân tố khác nằm trong phạm vi pháp lý. Vigogo.com không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh và người sử dụng đồng ý không mang theo bất kỳ hành động hay tuyên bố chống lại Vigogo.com. Trong bất kỳ kết nối đã nói ở trên, Vigogo.com có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng trong Vigogo.com nếu cần thiết. Người sử dụng đồng ý rằng Vigogo.com sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho người sử dụng, bao gồm không có trách nhiệm cho các hậu quả hay bất kỳ thiệt hại nào khác.

6/


6.1 Người sử dụng có thể nạp Vigogo Credits (Credits) trực tiếp vào tài khoản của mình thông qua kênh thanh toán quốc tế trực tuyến Paypal được cung cấp bởi Vigogo.com hoặc các thẻ trả trước được bán tại các cửa hàng hoặc các chi nhánh bán lẻ trong nước. Mọi hình thức nạp Credits khác đều được xem là không hợp lệ. Vigogo.com có quyền xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa tất cả Credits trong trường hợp những Credits này được nạp vào hệ thống không hợp lệ mà không cần báo trước cho chủ sở hữu tài khoản này.

6.2 Credits đã mua sẽ có hiệu lực và có thể sử dụng ngay cho mọi dịch vụ cung cấp bởi Vigogo.com.Credits có giá trị vĩnh viễn tại Vigogo.com và không có ngày hết hạn. Chủ sỡ hửu tài khoản có thể sử dụng những credits này bất cứ khi nào cần thiết.

6.3 Credits chỉ có giá trị sử dụng cho tất cả dịch vụ được cung cấp bởi Vigogo.com. Credits không có giá trị tiền tệ và không thể chuyển đổi hoặc thay thế tiền mặt trên bất kỳ phương diện nào.

6.4 Vigogo.com không tiến hành các thủ tục hoàn trả hoặc chuyển đổi đối với số Credits đã được mua thành tiền mặt cho người sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào. Trừ khi nằm trong các điều khoản được ghi rõ trong văn bản hoặc những hợp đồng kí kết riêng giữa chủ sỡ hửu tài khoản và Vigogo.com

7/

7.1 Thông qua các trang web, Vigogo.com cung cấp một trang web điện tử dựa trên nền tảng trao đổi thông tin, kết quả và các giao dịch mua bán sản phẩm và dịch vụ trực tuyến giữa người mua và nhà cung cấp. Vigogo.com có quyền giới hạn tính năng nhất định và các chức năng cơ bản của người dùng đăng ký theo quy định. Vigogo.com không đại diện cho bất kì người bán hay người mua nào trong các giao dịch thương mại và các mối quan hệ và các thông tin truyền tải thông qua website. Người sử dụng phải kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hợp pháp hoặc có sẵn của các sản phẩm hoặc dịch vụ chào bán trên trang web hoặc có đủ khả năng để hoàn thành việc bán hay khả năng của người mua để hoàn tất các tiến trình mua hàng. Vigogo không có trách nhiệm kiểm soát hay đại diện cho bất kì bên mua hoặc bên bán.

7.2 Vigogo.com có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi việc trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước.

7.3 Người dùng nhận thức được rằng có thể có những rủi ro của các giao dịch. Vigogo.com sử dụng các kỹ thuật để xác minh tính chính xác thông tin người dùng khi họ cung cấp cho chúng tôi, khi họ đăng ký trên trang web. Tuy nhiên, do người dùng xác minh tính chính thực trên Internet là khó có thể tin tưởng 100%, Vigogo.com không thể xác nhận danh tính chính xác của mỗi người dùng bao gồm bên mua và bên bán. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng tìm hiểu thêm thông qua các công cụ khác nhau có sẵn trên trang web, cũng như các thông tin cần thiết để đánh giá và xử lý các rủi ro trong giao dịch

7.4 Các rủi ro trong giao dịch sẽ bao gồm nhưng không giới hạn đến các yếu tố sau: đại diện của các sản phẩm và dịch vụ, các chương trình gian lận, không đạt yêu cầu chất lượng, không đáp ứng các thông số kỹ thuật, các sản phẩm bị lỗi, nguy hiểm, các sản phẩm trái pháp luật, sự chậm trễ hoặc mặc định trong giao hàng hoặc thanh toán, chi phí tính toán , các vi phạm về bảo hành, vi phạm hợp đồng và tai nạn giao thông. Rủi ro cũng bao gồm việc sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, cung cấp, hiển thị, mua, bán và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp hoặc hiển thị trên các trang web có thể vi phạm quyền Bên Thứ Ba và có khả năng người dùng có thể phải trả chi phí quốc phòng hoặc chi phí khác được cho là liên quan đến quyền của Bên Thứ Ba hoặc kết hợp với bất kỳ khiếu nại của bất kỳ bên nào rằng họ có quyền bảo vệ hoặc bồi thường liên quan đến các quyền yêu cầu hoặc Bên Thứ Ba. Tất cả các rủi ro nói trên gọi là "rủi ro giao dịch.". Mỗi người sử dụng đồng ý rằng Vigogo.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, chi phí, tổn hại, bất tiện, sự gián đoạn kinh doanh hay chi phí của bất kỳ loại mà có thể phát sinh một kết quả hoặc kết hợp với bất kỳ rủi ro giao dịch.

7.5 Người sử dụng thực hiện giao dịch có trách nhiệm về tất cả các điều khoản và điều kiện trên, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản liên quan đến thanh toán, trả về, bảo hành, vận chuyển, bảo hiểm, lệ phí, thuế , phạt tiền, giấy phép, xử lý, vận chuyển và lưu trữ.

7.6 Trong trường hợp người dùng có bất kỳ một tranh chấp với bất kỳ giao dịch nào giữa bên mua và bên bán, người dùng phải có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề với nhau. Vigogo.com (các đại lý, chi nhánh của chúng tôi, giám đốc, viên chức và nhân viên) không co bất kỳ trách nhiệm nào từ tất cả các khiếu nại, yêu cầu, những hành động, thủ tục tố tụng, chi phí phát sinh, chi phí thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả những sự cố hoặc những hậu quả gây nên) phát sinh từ hoặc có liên quan đến những giao dịch này.

8/

8.1 Vigogo có trách nhiệm hiển thị các thông tin thương mại đúng và chính xác theo yêu cầu của người sử dụng, tiến hành tra cứu phân tích và xét duyệt dựa trên những văn bản pháp lý cho các văn bằng, giấy chứng nhận giải thưởng doanh nghiệp nếu có. Tuy nhiên, Vigogo.com không đứng ra để bảo lãnh hoặc làm đại diện cho bất kì người sử dụng hay công ty nào về tính trung thực, chính xác, đúng đắn, tính chất ổn định, hoàn thiện hay bất cứ thông tin nào cho tất cả sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên phía người sử dụng. Vigogo đảm bảo sử dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt để hạn chế tối thiểu tất cả những rủi ro có thể xảy ra.

8.2 Bất kỳ tài liệu nào thu được thông qua website, tự mỗi người dùng đều phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) xảy ra cho hệ thống máy tính của mình hoặc những rủi ro liên quan đến việc mất dữ liệu xuất phát từ việc tải file xuống từ internet trong mọi trường hợp.

8.3 Vigogo.com sẽ có trách nhiệm quản lý, sữa chữa và kiểm soát một cách hợp lý tất cả hệ thống máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn đến lỗi mạng Internet , máy tính, viễn thông hay những hư hại trên bất kỳ thiết bị khác và cam kết sẽ nhanh chóng phục hồi lại dịch vụ trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Vigogo.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong các trường hợp bị mất điện, cuộc đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, rối loạn dân sự, tình trạng thiếu lao động hoặc các tài liệu, hỏa hoạn, lũ lụt ,bão , nổ, thiên tai, chiến tranh, những hành động của chính phủ, lệnh của tòa án trong nước hoặc nước ngoài.

8.4 Mỗi người dùng đồng ý và thỏa thuận không gây thiệt hại cho các chi nhánh, giám đốc viên chức và nhân viên, từ bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc sử dụng của người dùng trên trang web (bao gồm nhưng không giới hạn đến việc hiển thị các thông tin của người dùng trên các trang web), hoặc từ các vi phạm của bất kỳ điều khoản và điều kiện trong thoả thuận này. Đối với tất cả các thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ sự vi phạm của người dùng hay bất kỳ đại diện nào bên phía người sử dụng hoặc công ty, người sử dụng đồng ý bồi thường cho Vigogo.com, các chi nhánh, giám đốc, viên chức và người lao động. Mỗi người sử dụng đồng ý rằng Vigogo.com không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thông tin hay vật liệu nào được đăng bởi những người khác, bao gồm cả sự phỉ báng vật chất, xúc phạm hoặc bất hợp pháp và có nguy cơ bị thiệt hại từ các vật liệu.

8.5 Mọi khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ Vigogo.com phải được đệ trình trong vòng 3 tháng kể từ ngày nguyên nhân gây ra hành động phát sinh.

9/

9.1 Vigogo.com là chủ sở hữu duy nhất cho tất cả các quyền đối với website vigogo.com. Tất cả các tiêu đề, màu sắc, bố cục giao diện và hình ảnh thiết kế trong website này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Vigogo.com.

9.2 "VIGOGO.COM" và các biểu tượng liên quan, các nhãn hiệu củaVigogo.com đều thuộc quyền kiệm soát và sở hữu bởi Công Ty TNHH TM-DV-SX Tín Liên. Tất cả mọi nội dung thông tin và hệ thống cấu trúc web được bảo vệ theo bản quyền áp dụng, thương hiệu và quyền sở hữu khác của pháp luật. Nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Vigogo.com, tất cả Việc sao chép, sửa đổi, sử dụng hoặc công bố của các nhãn hiệu đều bị nghiêm cấm.

10/

10.1 Khi cần thiết, giữa người sử dụng vào Vigogo.com có thế đạt được những sự thoả thuận bổ sung liên quan đến các dịch vụ hoặc các điều khoản trong hiệp định này hoặc các chính sách bảo mật . Những điều khoản bổ sung này sẽ thay thế hoặc bổ sung thêm cho mọi thỏa thuận trước bằng văn bản hoặc bằng miệng liên quan đến cùng một chủ đề

10.2 Vigogo.com sẽ huỷ bỏ mọi quyền lợi của người dùng nếu người dùng không tuân thủ chấp hành hay vi phạm các hiệp định trong điều khoản này.

10.3 Vigogo.com có quyền chuyển nhượng hiệp định này (bao gồm tất cả các quyền, danh hiệu của mình, quyền lợi và nghĩa vụ và nhiệm vụ trong hiệp định và trong bất kỳ thỏa thuận liên quan đến dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức khác). Người dùng không được chuyển nhượng toàn bộ hay một phần hiệp định này cho bất kỳ người nào hay bất kỳ tổ chức nào.

10.4 Nếu có bất kỳ xung đột giữa hiệp định này với các phiên bản tiếng Anh, tiếng Hoa hoặc các phiên bản ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Việt sẽ được chọn và ưu tiên áp dụng.

11/

11.1 Trong bất kỳ trường hợp nào, người quản trị hệ thống dịch vụ do công ty Intecom cung cấp sẽ không yêu cầu cung cấp mật khẩu của tài khoản.

11.2 Để tránh việc bị mất tên truy nhập và lộ mật khẩu, chủ tài khoản nên thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình

11.3 Khi sử dụng dịch vụ tại nơi công cộng hoặc công sở, chủ tài khoản nên cẩn thận trước các phần mềm logger (theo dõi hoạt động của bàn phím, chuột, màn hình...), các chương trình này có thể cho phép người khác lấy tên và mật khẩu. Khi phát hiện người dùng khác có hành vi vi phạm các cam kết trên, xin vui lòng thông báo về địa chỉ admin@vigogo.com để chúng tôi có biện pháp xử lý.